Min Chami

"Tâm duyệt quân hề quân bất tri."


3 phản hồi

[TRANS] HIP HOP MONSTER CHAP 7: HIPHOP TOUR PART 2

Tác giả/Họa sĩ: Grinemo
Original source: btsdiary
V-trans + Edit: Thu Hà
Design: Hyo
Một sản phẩm khác đến từ subteam BEEN TOGETHER
Tiếp tục đọc


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[TRANS] HIP HOP MONSTER CHAP 6: HIPHOP TOUR

Tác giả/Họa sĩ: Grinemo
Original source: btsdiary
V-trans + Edit: Thu Hà
Design: Hyo
Một sản phẩm khác đến từ subteam BEEN TOGETHER

Tiếp tục đọc